X Close
   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff & Pie Snack Box ชุดที่ 6

ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น (B + C) + น้ำผลไม้รวม

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของกลุ่ม B  ประกอบด้วย แยมโรล, โรลกาแฟ, โรลชอคโกแลต, โรลใบเตย, โรลเผือก, ซินนามอนโรล, เดนิชเพสตรี้, ซอสเซสโรล และพายสับปะรด

 -เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของ Snack Box Set C ประกอบด้วย ชิกเก้นโรล, พัฟไก่, ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่

 - น้ำผลไม้ 1 ถ้วย 

ราคา 75 บาท

   

 
Copyright © 2018 Puff&Pie All Rights Reserved.