X Close

Puff & Pie Snack Box on Facebook
   
 
 

Puff and Pie ขนมกล่องการบินไทย

โปรโมชั่นพิเศษจาก Puff & Pie Snack Box
จัดส่งฟรี เมื่อสั่ง ชุดขนมกล่อง 100 กล่องขึ้นไป
(เฉพาะเขตกรุงเทพฯชั้นใน) ตลอดพฤษภาคม 2563
โทรสั่ง 02-235-8684-5

Puff & Pie Promotion

"นึกถึง Snack Box นึกถึงเรา Puff & Pie มืออาชีพเรื่องอาหารว่าง"

"มอบโอกาสให้เรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ"
ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
1
ราคา 39 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( A ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
2
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
3
ราคา 50 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
4
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
5
ราคา 70 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
6
ราคา 75 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie, พัฟ แอนด์ พาย

สอบถามเพิ่มเติม/สั่งสินค้า
โทร: 02-235-8684-5 (เวลาทำการ 07.30 - 19.00)
โทร. 085-0622244, 081-7219281 (นอกเวลาทำการ)
Fax: 02-235-8680
Email: puffandpie@yahoo.com
Line ID: @puffpie


ชุดอาหารว่าง snack box เบเกอรี่จากครัวการบินไทย
 

 


Puff&Pie | puff pie ครัวการบิน ไทย | ร้าน puff & pie | พัฟแอนด์พาย | puffpie ครัว การบินไทย | puff&pie delivery

Copyright © 2018 Puff&Pie All Rights Reserved.